Sinds september 2008 zijn in nieuwe voertuigen vastzetsystemen verplicht die voldoen aan ISO 10542. Dat heeft een belangrijke aanzet gegeven tot standaardisatie.

Aan de rolstoelzijde ontbreken vaak nog goede vastzetpunten of is een goede aansluiting van de veiligheidsgordel niet mogelijk.

Wettelijk dient tijdens het vervoer de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker gewaarborgd te zijn (RVV, art.59 lid 4).

Praktisch gezien is het volgens Vast=Beter dan noodzakelijk dat de rolstoel tenminste voorzien is van door de constructie of markering herkenbare en goed bruikbare vastzetpunten. Ook mag de constructie van de rolstoel het op de juiste wijze aanbrengen van een veiligheidsgordel niet belemmeren.

Vast = Beter streeft naar sluitende heldere wettelijke regelgeving, waardoor duidelijk is waaraan elke bij het rolstoelvervoer betrokken partij minimaal moet voldoen.