logo VVR

Al sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw bestaat de Code VVR als richtlijn voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van rolstoelinzittenden. Aanvankelijk samengesteld door KBOH te Woerden welke in 2007 is opgenomen in de kennisorganisatie Vilans te Utrecht.

De KBOH-versie van de Code VVR dateert van 2001 en was duidelijk aan vernieuwing toe. Per 1 juli 2010 werd in plaats van het vernieuwen van de Code VVR door Vilans besloten het project rondom het veilig vervoeren van rolstoelinzittenden te beëindigen.

Onze secretaris-penningmeester dhr. Ap Peters (overigens mede-initiatiefnemer van de oorspronkelijke Code VVR) heeft toen besloten op eigen initiatief de Code geheel te upgraden. Hij heeft hiertoe met veel kenniswerkers en stakeholders uit verschillende branches uitgebreid overleg gehad over de nieuwe vorm van de inhoud.

Inmiddels is de vernieuwde Code VVR al sedert 2015 beschikbaar en is de “uitgave 2021-2022” thans de meest recente versie. Deze versie kan op de website www.codevvr.nl online gelezen worden, gedownload worden of in boekvorm besteld worden.

Naar Code VVR