Voor passagiers met een rollator kunnen de instaptreden van een rolstoelbus een onoverkomelijk obstakel zijn. Gelet op de risico’s bij de verschillende manieren van instappen bevelen wij de volgende werkwijze aan:

Op eigen kracht

De meest veilige methode is om passagiers die in staat zijn om eventueel met ondersteuning van de chauffeur op lichaamskracht in het voertuig te stappen, hen met de rollator tot aan de deur te laten rijden en daarna met steun van de chauffeur te laten instappen. De chauffeur kan daarna de rollator in de auto plaatsen en als bagage vastzetten.

Staand op de lift

Als de belemmering van de passagier alleen bestaat uit het niet kunnen “nemen” van de treden (niet via de treden omhoog kunnen komen), kan er ook voor gekozen worden om staande op de lift naar binnen te gaan. De passagier rijdt met de rollator de lift op, zet de rollator op de rem, en houdt zich met beide handen vast aan de handrail van de lift. Een absolute voorwaarde daarbij is dat de chauffeur de passagier zeer goed begeleid door te zorgen dat de passagier zich goed vasthoudt aan een handrail, zelf meegaat op het platform, zichzelf goed vasthoudt en daarmee extra bescherming biedt voor de passagier.

Onder geen voorwaarde mag de passagier alleen via het plateau naar binnen gaan en ook niet de lift bedienen. Let op! Liftfabrikanten geven aan dat de liftplateau’s er niet op gemaakt zijn om passagiers staande te vervoeren. Zij doen dit omdat de risico’s van vallen groot zijn en zij daarvoor niet aansprakelijk gesteld willen worden. Wanneer er onverhoopt toch een ongeval gebeurt zal de fabrikant daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze risico’s worden nog groter als er ook een rolstoel of rollator op het plateau staat. Een passagier zou dan mogelijk beklemd kunnen raken of het evenwicht verliezen en van de lift afvallen. Daarom mag het in- en uitstappen van een staande passagier via de lift ook nooit gecombineerd worden met een rollator of een rolstoel of op de lift. Alleen met speciale aandacht en goede voorzorgsmaatregelen wegen de risico’s op tegen het moeten weigeren van het vervoer.

Met handrolstoel op de lift

Tot slot is er nog een derde werkwijze mogelijk. Er kan door een vervoerder ook gekozen worden om een handrolstoel beschikbaar te hebben en de passagier daarmee eerst naar binnen brengen en vervolgens de rollator als bagage vast te zetten.

Aangezien passagiers, die gebruik maken van een rollator, in staat zijn (beperkte afstanden) te lopen, mag aangenomen worden dat zij in de rolstoelbus plaats kunnen nemen op een gewone autostoel en hoeft hen geen vervoer geweigerd te worden.