In 2003 kwamen Roelof Veenbaas en Raymond Zuidwijk elkaar tegen tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Den Haag. Dit was naar aanleiding van een rapportage die werd gepubliceerd na een klachtenmeldweek voor het collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

Na de presentatie van de rapportage waren Roelof en Raymond het over 1 ding met elkaar eens… de ongevallen en bijna-ongevallen moesten op zeer korte termijn tot een minimum beperkt worden, alleen de wijze waarop dat onder de aandacht gebracht moest was nog even de vraag…

Beiden besloten dat het samenvatten van de problemen het beste tot z’n recht kwamen in een filmpje, waarbij de uitkomsten van de rapportage in scene werden gezet om op deze manier de bewustwording bij de direct betrokkenen te prikkelen. Na een aantal brainstormsessies werd al snel duidelijk dat er meer behoefte was, zelfs landelijk, aan voorlichting, informatie en advies over alle zaken die te maken hadden met het vervoeren van mensen met een functiebeperking.

Nadat er gezocht was naar extra mensen met voldoende vakinhoudelijke kennis om een gedegen kennisbank te vormen werd uiteindelijk in mei 2004 Stichting Vast is Beter opgericht.

Het filmpje werd gemaakt, de informatie werd breed onder de betrokkenen verspreid en de eerste bewustwordingsbijeenkomsten waren een feit. Tijdens ons eerste symposium werd al heel snel duidelijk dat er nog veel onduidelijkheid bestond over alles wat met rolstoelvervoer te maken had. De stichting kon hierin een onafhankelijke, adviserende en coachende rol in vervullen en zo geschiedde.

Inmiddels bestaat Stichting Vast is Beter 15 jaar en is de stichting een begrip geworden in Nederland als het gaat om advies, voorlichting, coaching van chauffeurs, onderzoek naar veiligheid in het vervoer van rolstoelen en het objectief en feitelijk weergeven van zaken die voor verandering on of verbetering vatbaar zijn.

Door onze brede horizon en vakinhoudelijke deskundigheid op alle gebieden is de stichting een prettige partner om mee samen te werken en een onafhankelijke partij die geen commerciële belangen heeft.

Nu, na 15 jaar heeft de stichting een grote bijdrage geleverd aan onze missie en doelstelling; “Het verbeteren van het vervoer van mensen met een funktiebeperking door voorlichting en opleiding” en is het rolstoelvervoer in Nederland op een kwalitatief hoogwaardig niveau gekomen, mede door de betrokkenheid van alle partners en personen die hebben samengewerkt met V=B de afgelopen 15 jaar.

Wij willen vanaf deze zijde daar iedereen die het aangaat hartelijk voor bedanken en kijken uit naar een verdere verfijning van veilig rolstoelvervoer met alle betrokken partijen…