jm
Jan Meerpoel

Jan Meerpoel

Ik ben Jan Meerpoel, en sinds een aantal jaren volledig blind. Ik heb mijn beroep, ik ben architect, vanwege mijn toenmalige slechtziendheid, moeten opgeven. Ik had toentertijd helemaal geen zin om stil te gaan zitten en ben eigenlijk meteen in het verenigingswerk gedoken.

Vanaf dat moment kreeg ik te maken met mensen met functiebeperkingen. Wat mij toen reeds opviel en wat heden ten dage nog steeds geldt, is het gevecht dat mensen met welke functiebeperking dan ook, steeds moeten aangaan om hun, specifieke mobiliteitsproblematiek onder de aandacht te brengen. Zelf maak ik regelmatig gebruik van het zogenaamde collectieve, vraagafhankelijke vervoerssysteem voor mensen met een funktiebeperking. Vaak zit ik dan samen met anderen in een taxi of een rolstoeltaxi. Hoewel ik altijd mijn veiligheidsgordel vastzet, ben ik tot het besef gekomen dat dat vastzetten toch betrekkelijk is. Want, wat kan er allemaal gebeuren indien bij een noodstop van de chauffeur, een losstaande rolstoel door de wagen vliegt.

Dit laatste aspect heeft mijn enthousiasme gewekt om positief in te gaan op een verzoek om zitting te nemen in het bestuur van de stichting Vast = Beter. Ik hoop in het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan een goede implementatie van veilige vastzetsystemen en een goed veiligheidsbesef bij te brengen bij vervoerders, hun chauffeurs en bij diegenen, die verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingen van de diverse vormen van (rolstoel)vervoer.

ap
Ap Peters

Ap Peters

Mijn naam is Ap Peters. Ik ben getrouwd, heb drie volwassen kinderen, woon in Den Haag en geniet van acht kleinkinderen. Na mijn oorspronkelijke opleiding tot werktuigbouwkundige heb ik verschillende functies bekleed in een machinefabriek. In 1973 ben ik als arbeidsdeskundige in dienst getreden van de toenmalige Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en heb mij vanuit die functie gespecialiseerd als technisch ergonomisch adviseur inzake hulpmiddelen en voorzieningen voor mensen met een functiebeperking. Binnen dit werkgebied heb ik mij in het bijzonder toegelegd op rolstoelen, auto´s en autoaanpassingen, communicatiemiddelen, kinderhulpmiddelen en werkplekaanpassingen.

Ten tijde van de invoering van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) in 1994 heb ik die functie voortgezet bij Zorgvoorzieningen Nederland NV (thans Argonaut Advies). Vanaf 1999 heb ik mijn kennis en ervaring ingezet als "landelijk manager ergonomische advisering" en was daarmee verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de technisch ergonomische advisering binnen het bedrijf.

Tijdens mijn loopbaan ben ik sterk betrokken geraakt bij het onderwerp “veilig vervoer van rolstoelen” en ben initiatiator en mede auteur van de Code VVR (Code Veilig Vervoer Rolstoeleninzittenden). Ik heb daarnaast zoveel onnodig gevaarlijke en onbegrijpelijke situaties gezien, dat ik graag wil bijdragen aan het bieden van meer inzicht en begrip bij alle betrokkenen.

De Stichting Vast = Beter streeft naar het hetzelfde, maar geeft de voorkeur aan een praktijk gerichte benadering. Vanaf 1 januari 2004 ben ik in de gelegenheid om mijn kennis en ervaringen op andere wijze in te zetten. Ik verwacht dat ik met mijn specifieke kennis en ervaring een positieve bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de stichting.