Vast = Beter is een onafhankelijke stichting opgericht in 2004 met het doel om de veiligheid van rolstoelvervoer te bevorderen. De stichting wordt geleid door vrijwillige vakspecialisten en ontvangt geen subsidies.

Wat wij doen

  • Bewustwording en praktijktrainingen

    Trainingen variëren van bewustwordings-bijeenkomsten, hands-on trainingen tot chauffeursopleidingen en individuele rijstijlanalyses.
  • Onderzoek

    De veiligheid van het rolstoelvervoer staat of valt met de uitvoering. Voor verschillende opdrachtgevers is onderzoek gedaan naar de staat van de in het rolstoelvervoer gebruikte vastzetsystemen en voertuigen.

Resultaten

Mede door invloed van Vast = Beter is er al veel bereikt. Zo zijn er o.a. wettelijke eisen ingevoerd voor de sterkte en uitvoering van autovloeren, rolstoel-vastzetsystemen en veiligheidsgordels. Verder hebben de taxibranche, de landelijke overheid en de politiek aandacht voor het onderwerp.

Op de “werkvloer” zijn echter nog tal van verbeteringen nodig. Vooral de vastzetbaarheid van rolstoelen, als ook de kennis en vaardigheden van de chauffeurs kunnen beter. De specialisten van stichting Vast = Beter kunnen daaraan bijdragen met onafhankelijke voorlichting, consultancy en het organiseren van opleidingen en trainingen.

Veilig vervoer van rolstoelinzittenden is zo complex omdat er veel partijen bij betrokken zijn en de bijdrage van elk van hen belangrijk is.