• ONDERZOEK

Papier is geduldig. Als opdrachtgever kunt u zich afvragen of het vervoer veilig volgens het door u afgesloten contract wordt uitgevoerd. Stichting Vast = Beter heeft ervaring met het beoordelen of o.a. de voertuigen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de in het contract gestelde randvoorwaarden.

Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij voertuigonderzoeken uitgevoerd. Dat kan eenmalig, maar effectiever is het om tijdens een nulmeting alle voertuigen te bekijken en enige tijd later opnieuw een steekproef, bijvoorbeeld de helft. De vervoerder kan dan in staat gesteld worden om eventuele geconstateerde gebreken op te lossen.

Het is onze ervaring dat hierdoor de kwaliteit van het wagenpark en de vastzetsystemen verbetert en ook chauffeurs die we spreken zich beter bewust zijn van de risico's. Dat komt ten goede aan de veiligheid van het vervoer.

Wilt u meer weten dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.